Traduir per publicar. Seminari de traducció a la Bernat Metge

agost 20, 2015

Aquest juliol va tenir lloc a la Bernat Metge el seminari de traducció de textos grecs “Traduir per publicar”.

El seminari, pensat per facilitar als participants l’accés al sector editorial, es va centrar en l’estudi i la discussió dels requisits que ha de complir una traducció del grec antic per ser publicable. A més d’exposar algunes qüestions de teoria de la traducció es van analitzar dificultats concretes de traducció relacionades amb el lèxic, la sintaxi, el registre, l’estil i les expectatives dels lectors.

Atès l’èxit de la iniciativa, la Bernat Metge preveu fer una segona edició dels seminari l’any vinent.