Traduir per publicar. Seminari de traducció a la Bernat Metge

maig 20, 2016

La setmana del 4 al 8 de juliol del 2016 tindrà lloc la segona edició del seminari de traducció “Traduir per publicar”, dedicat aquest cop a la traducció de textos llatins.

El seminari se centrarà en l’estudi i la discussió dels requisits que ha de complir una traducció del llatí per ser publicable. A més d’exposar algunes qüestions de teoria de la traducció s’analitzaran dificultats de traducció relacionades amb el lèxic, la sintaxi, el registre, l’estil i les expectatives dels lectors. El seminari està pensat per facilitar als participants l’accés al sector editorial. Tots els assistents rebran una valoració escrita de les seves traduccions acompanyada de recomanacions concretes.

El seminari constarà de cinc sessions de tres hores, que tindran lloc diàriament la setmana del 4 al 8 de juliol del 2016, de 10:30 a 13:30, a la seu de la Fundació Bernat Metge (Via Laietana 30, Barcelona).

El seminari s’adreça a estudiants dels dos últims cursos del Grau de Filologia Clàssica i a graduats i llicenciats d’aquesta mateixa especialitat que vulguin publicar traduccions del llatí. Tots els aspirants a participar en el seminari hauran de lliurar abans del 20 de juny una traducció pròpia de dos passatges llatins breus, juntament amb el seu currículum. Bona part de les discussions del seminari es basaran en les traduccions lliurades pels participants.

El seminari acceptarà un màxim de deu participants. La selecció es farà per currículum i per la qualitat de les traduccions presentades. El cost de la matrícula al seminari és de 150€. A l’autor de les millors versions dels passatges indicats se li concedirà una beca Helena Cambó, que inclourà el cost de la matrícula del seminari i cinc llibres de la col·lecció Bernat Metge.

Per a més informació, cliqueu aquí.