Conferentia-club_portadella

Conferentia Club. Conferències de l’any 1929

Diversos autors

Barcelona, 1931


Prefaci: Joan Estelrich

Apèndix 1, Memòria del club: Carles Soldevila

Any de publicació: 1931