Clàssics de tots els temps

Altres col·leccions

A més d’editar la Col·lecció Bernat Metge, l’Institut Cambó va promoure la traducció i la difusió dels clàssics mitjançant la col·lecció Clàssics de Tots els Temps, i acull altres col·leccions històriques impulsades inicialment per Francesc Cambó.