Cambó, Galilea, 1924

Altres obres de mecenatge

A Francesc Cambó se l’ha definit com “l’empresari cultural i «el mecenes» noucentista per excel·lència […]; el primer polític català, i també espanyol, a tenir uns projectes culturals propis, clarament vinculats a la seva estratègia política.” (Riquer 2009)

Aquesta manera de fer política cultural d’acord amb un pla general de transformació del país va fer que apliqués el seu cèlebre afany organitzatiu a esferes molt diverses i explorés sistemes de gestió cultural moderns i eficients. Tot i que es va centrar sobretot en el mecenatge editorial i pictòric (vegeu els apartats d’aquest web “Iniciatives editorials” i “Pintura”), també es va interessar per l’arqueologia, la música o el patrimoni religiós. I més enllà de publicar les obres, els gèneres i els autors considerats necessaris i d’aplegar (per després llegar als museus públics) la seva important col·lecció d’art, també va crear i ajudar a finançar centres educatius, seminaris, càtedres, cicles de conferències, exposicions, concursos, excavacions arqueològiques; i ho va fer per mitjà de fundacions, subvencions, patrocinis, ajuts i beques. Tot plegat, des de Catalunya i des de l’estranger, amb la finalitat última de situar la cultura catalana al nivell de les altres cultures europees importants.

La preocupació que va demostrar per la formació de les noves generacions d’intel·lectuals, artistes i professionals ha fet que, entre d’altres qualificatius, s’hagi arribat a caracteritzar de “pedagògic” el tipus de mecenatge que va dur a terme. Alexandre Galí, tot i que no descarta les motivacions sentimentals d’adhesió a la gent i a la terra, veu en les seves obres “la dèria del polític i per tant de l’afaiçonador, o educador, si es vol, del seu poble.” (Galí 1986)

Cambó fou, doncs, un dels mecenes privats que va contribuir a sostenir i promoure les activitats del principal centre acadèmic del país, l’Institut d’Estudis Catalans, durant la dictadura de Primo de Rivera, del 1923 al 1930, quan les institucions públiques que ho havien fet fins aleshores ho tenien vetat.

Llegiu-ne més