Transparència

Aquí hi trobareu tota la informació de la Fundació Institut Cambó (IC) d’acord amb les previsions de la Llei 19/2014 de 29 de setembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, aprovada pel Parlament de Catalunya.

 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

Missió i activitats

Missió (en format pdf)

Les activitats principals de l’IC consten a la Memòria de l’any 2022 (en format pdf).

Òrgans de Govern

Patronat de l’Institut

 • President: 
  • Francesc Guardans Cambó
 • Vicepresident: 
  • Lluís Guardans Cambó
 • Secretària: 
  • Maria Dolors Giner Junquera
 • Vocals: 
  • Ramon Guardans Cambó
  • Ignasi Guardans Cambó

 

MARC JURÍDIC

Estatuts vigents de la Fundació Institut Cambó (en format pdf).

Normativa aplicable i número de registre

La Fundació Institut Cambó és una fundació privada constituïda per temps indefinit sota la denominació de Fundació privada Institut Cambó en data 16 de novembre del 1999. Subjecta a la Llei 7/2012 del 15 de juny de modificació del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1349.

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE I PATRIMONIAL

Convenis

Col·laboracions l’any 2017

Col·loqui internacional “Les études hispaniques en Sorbonne : un institut dans les soubresauts du siècle”, celebrat el 9 i el 10 d’octubre del 2017 a París. Programa (en format pdf).

Comptes anuals

Comptes detallats de la Fundació de l’any 2018 (en format pdf).

Comptes detallats de la Fundació de l’any 2017 (en format pdf).

Retribució dels òrgans de direcció

Els càrrecs directius (art. 17 Estatuts) no tenen assignada cap retribució ni tenen atorgat cap crèdit de l’entitat.

La Fundació no te cap tipus d’obligació en matèria de pensions o assegurances de vida envers els membres del patronat.

 

HISTÒRIC DE MEMÒRIES

Memòria de l’any 2022 (en format pdf)

Memòria de l’any 2021 (en format pdf)

Memòria de l’any 2020 (en format pdf)

Memòria de l’any 2019 (en format pdf)

Memòria de l’any 2018 (en format pdf)

Memòria de l’any 2017 (en format pdf)

 

 

Per a més informació contacteu amb: mariadoloresginer@gmail.com

Data d’actualització: 10 d’agost del 2022