Transparència

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

  • Normativa aplicable i número de registre:

La Fundació Institut Cambó és una fundació privada constituïda per temps indefinit sota la denominació de Fundació privada Institut Cambó en data 16 de novembre del 1999. Subjecta al 7/2012 del 15 de juny de modificació del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1349.

  • Òrgans de Govern

Patronat de l’Institut

President:
Francesc Guardans Cambó

Vicepresident:
Lluís Guardans Cambó

Secretària:
Maria Dolors Giner Junquera

Vocals:
Ramon Guardans Cambó
Ignasi Guardans Cambó