Francesc Cambó

Ramon Guardans

Helena Cambó

Qui som

Establerta el 16 de novembre de 1999 per Helena Cambó i Ramon Guardans, la Fundació Institut Cambó va ser creada amb la vocació d’encabir la informació i, on fos el cas, la gestió, de les diverses iniciatives culturals que en el seu dia promogué Francesc Cambó (1876-1947) i que al llarg de més de mig segle va mantenir vives el matrimoni Guardans-Cambó amb la seva família.

La guerra espanyola i la postguerra, especialment durant la seva primera fase, van provocar un trasbals social de tals dimensions que de fet van fer quasi impossible la continuïtat dels projectes culturals que Francesc Cambó havia promogut amb entusiasme visionari i envoltat d’un equip de persones de gran prestigi –com ara Joan Estelrich o Carles Riba– a la dècada dels anys 20. La mort de Cambó l’any 1947, a l’exili argentí, va deixar una important tasca encetada i clares indicacions de per on calia continuar, però de fet, l’obra publicada tenia, després de més de 10 anys d’obligada paràlisi, unes dimensions relativament petites.

A partir dels anys 50 les iniciatives cambonianes, especialment les editorials, en el marc de l’editorial Alpha, recuperen tota la seva vitalitat gràcies al generós impuls i a la dedicació de la seva filla Helena i del seu marit Ramon Guardans. Es fixen noves fites per la col·lecció Bernat Metge, es respecta el nombre de volums que hauran de sortir al carrer any rere any, es dinamitzen noves iniciatives de divulgació, que són rebudes amb una alta acceptació social. Així, amb un continuat suport econòmic i tècnic, arribem al moment en què Ramon Guardans i Helena Cambó decideixen encabir tot aquest esforç en la Fundació Institut Cambó, que continuarà, durant 17 anys, la tasca d’assegurar totes aquestes publicacions.

Al llarg del 2016 es planteja la necessitat d’adaptar l’activitat de la Fundació als recursos dels que aquesta disposa i es promou la cerca d’una solució que asseguri la continuïtat i la viabilitat de la Bernat Metge. A final d’any, i després de nombroses gestions, tant institucionals com amb entitats privades, s’arriba a un acord amb el Grup editorial Som, que permet el traspàs de la iniciativa editorial, amb un clar compromís de continuïtat de la tasca tant rellevant desenvolupada fins aquest moment.

La Fundació Institut Cambó es centra des de llavors en assegurar una amplia base d’informació i consulta sobre els arxius que documenten les iniciatives culturals i de mecenatge promogudes per Francesc Cambó, sostingudes després durant molts anys per la seva família, junt amb un extens grup de col·laboradores i col·laboradors que, al llarg de quasi un segle, varen dur a bon port aquests projectes.

Patronat de l’Institut

President:
Francesc Guardans Cambó

Vicepresident:
Lluís Guardans Cambó

Secretària:
Maria Dolors Giner Junquera

Vocals:
Ramon Guardans Cambó
Ignasi Guardans Cambó