Francesc Cambó

Ramon Guardans

Helena Cambó

Qui som

Creada el 1999 per Helena Cambó i Ramon Guardans, la Fundació Institut Cambó va néixer amb la vocació d’encabir en un marc jurídic sostenible les diverses iniciatives culturals que en el seu dia promogué Francesc Cambó (1876-1947) i que al llarg de més de mig segle va mantenir vives el matrimoni Guardans-Cambó amb la seva família.

La guerra espanyola i la postguerra, especialment durant la seva primera fase, van provocar un trasbals social de tals dimensions que de fet van fer quasi impossible la continuïtat dels projectes culturals que Francesc Cambó havia promogut amb entusiasme visionari i envoltat d’un equip de persones de primera línea –com ara Joan Estelrich o Carles Riba- a la dècada dels anys 20. La mort de Cambó l’any 1947, a l’exili argentí, va deixar una important tasca encetada i clares indicacions de per on continuar, però de fet, la obra publicada tenia, després de més de 10 anys d’obligada paràlisi, unes dimensions relativament petites.

A partir dels anys 50 les iniciatives cambonianes recuperen tota la seva vitalitat gràcies al generós impuls i dedicació de la seva filla Helena i del seu marit Ramon Guardans. Es fixen noves fites, es respecta el nombre de volums que hauran de sortir al carrer any rere any, es dinamitzen noves iniciatives, etc. Així, amb un continuat suport econòmic i tècnic, arribem al moment en què Ramon Guardans i Helena Cambó decideixen encabir tot aquest esforç en la Fundació Institut Cambó.