Biblioteca de l’Institut Cambó

Biblioteca de l’Institut Cambó

Òrgans de govern

Patronat de l’Institut

Presidenta:

 • Helena Cambó i Mallol

Vicepresidents:

 • Francesc Guardans Cambó (1)
 • Joan Josep López Burniol (1)

Vocals:

 • Francesc Cabana Vancells (1)
 • Lluís Foix Carnicé (1)
 • Teresa Guardans Cambó (1)
 • Ignasi Guardans Cambó
 • Lluís Guardans Cambó
 • Pau Guardans Cambó
 • Rafael Guardans Cambó (1) (2)
 • Alfred Pastor Bodmer

(1) Membre a més de la Comissió Permanent
(2) És també el Secretari del Patronat

 

Consell Directiu de la Bernat Metge

 • Joan Alberich
 • Àlex Broch
 • Francesc J. Cuartero
 • Pere Lluís Font
 • Ramon Guardans
 • Jaume Medina
 • Jordi Pàmias
 • Jaume Pòrtulas
 • Pere J. Quetglas
 • Montserrat Ros
 • Antoni Seva