Llista de corresponsals

Aquesta llista de corresponsals reflecteix el material epistolar relacionat amb Francesc Cambó del qual tenim constància a la Fundació Institut Cambó. No pretenem que sigui exhaustiva i treballem per ampliar-la.

En la columna on figura el nombre de cartes que hi ha de cada corresponsal, pot ser que s’hi hagin comptat còpies carbó a més a més dels documents originals, i d’originals n’hi ha que s’han perdut; és a dir que no és un indicador exacte del nombre de cartes total que el corresponsal en qüestió i Cambó es van intercanviar.

Per consultar l’arxiu de correspondència de Francesc Cambó que custodia l’Institut, cal enviar un correu electrònic a l’adreça bustia@institutcambo.org. Al cos del missatge hi heu de fer constar la finalitat de la consulta, la institució amb la qual col·laboreu (si escau) i les vostres dades de contacte. Ho podeu fer directament a través del formulari de contacte d’aquest web.

Pel que fa a les cartes que no custodia l’Institut, per consultar-les cal que us adreceu a la institució que figura a la columna “Localització original” de la llista. Si en la casella corresponent hi figura l’abreviatura de l’Institut Cambó, IC, seguida del nom d’una altra institució (per exemple: IC – Fundación Maura), vol dir que a l’IC només tenim material fotocopiat i que el permís per consultar-lo s’ha de demanar allà on tinguin els originals (en el cas de l’exemple, a la Fundación Antonio Maura de Madrid).

 

Llegenda dels arxius identificats amb sigles:

AHCB: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

ANC: Arxiu Nacional de Catalunya

BC: Biblioteca de Catalunya

IC: Institut Cambó

IEC: Institut d’Estudis Catalans

RAH: Real Academia de la Historia