Remitent: Josep Puig i Cadafalch
Destinatari: Francesc Cambó
Lloc: Barcelona
Llengua: català
Font: IEC, fons històric
Tipus: Carta mecanoscrita
Data: 10 de gener del 1933