Remitent: Josep Palau i Fabre, Frederic-Pau Verrié, Santiago Rey
Destinatari: Francesc Cambó
Lloc: Barcelona
Llengua: català
Font: Arxiu de la Fundació Institut Cambó
Tipus: carta mecanoscrita
Data: 29 de desembre del 1941