Remitent: Josep de Besalú
Destinatari: Francesc Cambó
Lloc: Barcelona
Llengua: castellà
Font: Arxiu dels Caputxins de Sarrià
Tipus: Carta mecanoscrita
Data: 17 de juliol del 1940